Podaljšanje bivanja

Kako podaljšaš bivanje v študentskem domu Sidro?

Gospodu p. Marjanu Čuku je potrebno oddati pisno prošnjo za podaljšanje bivanja. Datum potreben za oddajo prošnje boste izvedeli pravočasno. Pisna prošnja naj vsebuje naslednje stvari:

  • ime in priimek
  • naslov stalnega bivališča in elektronski naslov
  • če za prihodnje leto nameravaš oddati vlogo za subvencijo ali za dodatek za bivanje k štipendiji
  • koliko časa bivaš v ŠC Jadro/Sidru
  • v čem si v preteklem letu napredoval (na različnih področjih)
  • kje si se aktivno udejstvoval znotraj študentskega centra (ŠD Jadro in ŠD Sidro)
  • razloge za podaljšanje bivanja

Odgovor o tem, ali ste bili sprejeti, boste dobili v najkrajšem možnem času.

POZOR! Če želiš bivati v ŠD Jadro (lokacija: Trg Brolo 11, 6000 Koper) , potem moraš prošnjo oddati na njihov naslov.

Za morebitna vprašanja se obrnite na E-naslovu: info@sidro-dom.si